Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Možnosti prevencie nádorových ochorení

Očkovaním proti ľudským papilomavírusom dokážeme u žien aj mužov efektívne predchádzať vzniku viacerých nádorových, ale i nenádorových ochorení.

Onkologické ochorenia patria do skupiny civilizačných ochorení, ktorých výskyt sa neustále zvyšuje. Aj napriek tomu, že je diagnostika a liečba čoraz lepšia, úmrtnosť na tieto choroby je ešte stále pomerne vysoká.
Odhalenie niektorých príčin vzniku nádorov (napr. niektorých vírusov) – umožnilo vývin preventívnych liečebných postupov, ktorými je možné zabrániť rozvoju nádorového ochorenia ešte v počiatkoch.

Pronádorové ľudské papilomavírusy

Ľudské papilomavírusy (HPV) predstavujú najčastejšiu formu pohlavne prenosného ochorenia. Postihujú obe pohlavia a vyvolávajú ochorenia prakticky vo všetkých vekových kategóriách.
Ich najvýznamnejším negatívnym vplyvom na ľudský organizmus je schopnosť vyvolať nádorovú premenu buniek. Vzťah medzi infekciou ľudskými papilomavírusmi a vznikom niektorých nádorov bol odhalený už v roku 1976 profesorom zur Hausenom, ktorý za tento objav dostal v roku 2008 Nobelovu cenu.
V súčasnosti už vieme, že HPV je zodpovedný za takmer polovicu nádorových ochorení vyvolaných vírusmi. U žien je príčinou asi 70 – 80 % ochorení rakoviny krčka maternice, ako aj nádorov vonkajšieho genitálu. U mužov bol dokázaný vzťah k nádorom konečníka, vonkajšieho genitálu, ale aj rakovine ústnej dutiny či hrtana. U malých detí vyvolávajú iné typu HPV nepríjemné ochorenie dýchacieho systému – respiračnú papilomatózu.

Očkovanie ako primárna prevencia pred HPV

Od objavenia onkogénneho potenciálu HPV bol už iba krok k vývoju účinnej obrany proti HPV – očkovaniu. Vakcíny proti HPV sú neživé, u očkovaného jedinca teda nemôžu vyvolať infekciu. Obsahujú iba antigénne štruktúry vírusu, ktoré dokážu v organizme vyvolať obranné imunitné mechanizmy. Vytvorená imunitná ochrana následne zabráni HPV preniknúť do buniek, a tak predchádza neskoršiemu vzniku nádorových ochorení. Jasný preventívny účinok vakcín proti HPV a ich priaznivý bezpečnostný profil zdokumentovali mnohé veľké medzinárodné štúdie.
Očkovanie sa týka tak žien, ako aj mužov. Bolo pritom dokázané, že ideálnym vekom pre realizáciu očkovania je obdobie pred zahájením pohlavného života, kedy je veľmi pravdepodobné, že sa človek patogénnym HPV vírusom ešte neinfikoval. Práve vo vekovej skupine prepubertálnych detí je na dosiahnutie dostatočnej ochrany postačujúce aplikovať dve dávky vakcíny, od 15. roku života pozostáva celá schéma z troch dávok. Pre očkovanie proti HPV však nie je nikdy neskoro. Zrealizovať ho možno v akomkoľvek veku.

Zodpovedný prístup k zdraviu

Možnosť predchádzať rôznym infekčným ochoreniam pomocou očkovania je jedným z najväčších objavov medicíny. Moderná medicína dnes tento aspekt rozširuje aj o možnosť prevencie nádorových a nenádorových ochorení spojených s infekciou HPV. Je na každom z nás, či k svojmu zdraviu a k zdraviu svojich detí budeme pristupovať zodpovedne a či tieto možnosti využijeme. e pripomínajú dôležitosť prevencie, ktorá sa odráža vo výsledkoch testov.

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.
Klinika detí a dorastu, JLF UK a UNM, Martin


HPV: Čo by ste o ňom mali vedieť? /PDF/