Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Klinické štúdie

Naše centrum sa aktívne zaoberá medzinárodnými klinickými štúdiami napr. v oblasti:

  • symptómov dolných močových ciest,
  • benígnej hyperplázie prostaty ,
  • karcinómu prostaty,
  • hyperaktívneho močového mechúra,
  • erektilnej dysfunkcie,
  • predčasnej ejakulácie,
  • inkontinencie moču,
  • urodynamickými štúdiami.

Naše centrum má k dispozícii erudovaný a skúsený team investigátorov , sestier , štúdiových koordinátorov so skúsenosťami z viacerých klinických štúdii ,všetci pravidelne absolvujú školenie GCP ukončené preskúšaním a záverečným certifikátom . Máme skúsenosti s klinickými štúdiami II, III a IV fázy , s odberom materiálu na farmakokinetiku , zadávaním dát do elektronických CRF , prácou s elektronickými denníkmi močenia , internetovými ECG atď . Pravidelne dbáme aby každý prístroj mal platný certifikát, máme skúsenosti aj s viacerých zahraničných a nezávislých auditov.

V súčasnosti prebieha nábor do klinickej štúdie s nemetastazujúcim hormónrefraktérnym karcinómom prostaty pomocou nových preparátov. Ak máte záujem o účasť v klinickom skúšaní, potom nás kontaktujte na t. č. 0905 343 753, 0905 343 753 alebo 0915 423 320 eventuálne na email roman.sokol@urology.sk.