Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).
Tel.: +421 32 652 40 82 Tel.: +421 905 99 06 00 Tel.: +421 911 77 68 27 E-mail: recepcia@urology.sk

Vitajte na stránke venovanej mužskej sterilizácií

Ak sa muž rozhodne pre vykonanie sterilizácie /vazektómie/, je potrebné aby navštívil urológa. Povinnosťou lekára je získať všetky potrebné informácie o pacientovi ako napr. vek, stav /ženatý, slobodný/, počet detí, ochorenia, ktoré muž prekonal alebo má, užívané lieky a iné. Základom je bežná anamnéza, ktorú lekár získava.

K návšteve lekára je potrebná celá zdravotná dokumentácia a preukaz poistenca. V prípade ak nič nebráni vykonaniu sterilizácie je muž poučený o priebehu celého výkonu, o možných komplikáciách, rizikách, ako aj výhodách zákroku a jeho alternatívach, nezvratnosti zákroku a o kontrolných spermiogramoch, ktoré musia byť urobené po sterilizácii.

Muž musí napísať žiadosť o sterilizáciu, v ktorej uvedie všetky dôvody sterilizácie a podpíše sa, podpis partnerky /manželky/ je vítaný. Pred samotným výkonom pacient podpisuje informovaný súhlas s operáciou, ktorý je priložený do lekárskej dokumentácie spolu s operačnou správou.

 
 
  • Presvedčte sa o výhodách vasektómie ponúkame Vám najviac informácií

    Jednoduchosť Rýchlosť Efektívnosť Možnosť ambulantného prevedenia Nevyžaduje následnú práceneschopnosť Kvalitnejší sexuálny život
  • Výhody vasektómie

    bezbolestný výkon bez nutnosti hospitalizácie bez nutnosti užívania antikoncepcie 15 minútový zákrok bez predoperačných vyšetrení intímny život bez zábran nechránený styk po mesiaci
  • Prečo si vybrať naše pracovisko?

    najviac skúsenosti na Slovensku najviac skúsenosti v Českej republike ročne najviac výkonov najmenej komplikácií žiadne skryté poplatky individuálny prístup klientovi servis aj v sobotu a nedeľu